Profesionaliza, crece y mejora la rentabilidad de tu empresa

Professionalitza, creix i millora la rendibilitat de la teva empresa

Consultoria de gestió empresarial, nous reptes

La velocitat, en la qual es produeixen els canvis en tots els aspectes, és una constant. La consultoria de gestió empresarial en tots els àmbits és cada vegada més necessària i ofereix l'ajuda adequada a les necessitats concretes de l'Empresari.

Immersió, coneixement i solucions artesanes

La velocitat, en la qual es produeixen els canvis en tots els aspectes, és una constant. La consultoria de gestió empresarial en tots els àmbits és cada vegada més necessària i ofereix l'ajuda adequada a les necessitats concretes de l'Empresari. La consultoria a Iberdac, centre els seus esforços a aplicar solucions per les empreses, en el més ampli espectre, en l’estratègia i gestió de les seves diferents àrees o departaments.

Oferim una visió externa de l'empresa, exempta de la part emocional, que permet donar un tractament objectiu no condicionat per les circumstàncies i la seva dinàmica, que ajuda a identificar els problemes i les oportunitats, oferint solucions úniques (artesanes) en cada ocasió.

L'objectiu és per tant, l'excel·lència empresarial, la qual té una vital rellevància, a més a més d'altres factors propis de la gestió i l’estructura empresarial, la qualitat de vida de l'empresari.

La gestió del canvi té com a meta, una organització més competitiva i més rendible, que permeti generar recursos amb la millora de vida de les persones, conciliant el treball, la família, i el temps lliure, és necessari per a una bona qualitat de vida, que repercutirà en més rendibilitat per a l’empresa i per a l'empresari.

A Iberdac tenim en compte tots aquests factors.

El primer dels nostres reptes per la immersió. Un ampli coneixement del client passa per una anàlisi a tots els departaments de l'empresa. El nostre equip d'analistes, se submergeix en la vida diària de les empreses i des d'una visió no condicionada, arriba a tots els racons d'aquesta, descobrint en ella les virtuts i els defectes. Això es posa com a manifest en un informe ad hoc, que servirà de base pel seu estudi i aplicació de mesures, potenciadores o correctores. Saber identificar i potenciar valors ocults o poc explotats, és tan important com l'aplicació de les mesures correctores i aporten a la nostra feina i a qui la rep un equilibri necessari entre el que es pot millorar i el que està bé. Crear una situació adequada per una bona gestió del canvi.

El coneixement, necessari per a identificar les necessitats i oportunitats de negoci en les empreses, ha d'anar acompanyada d'habilitats: empatia, intel·ligència emocional, treball en equip, capacitat d'influència, lideratge i creativitat, és només un exemple del que es pot aconseguir d'una estreta relació del consultor amb el client. Això dóna com a resultat, millors solucions que perduraran amb el temps.

Quan parlem de solucions, a Iberdac identifiquem aquestes amb un treball artesanal. No existeixen dues coses totalment iguals, com tampoc existeixen dos clients iguals. Els sectors determinen factors comuns a totes les empreses que desenvolupen la seva activitat en aquests, però la visió de cada empresa i de cada empresari, és única. Requereix solucions úniques i d'un treball personalitzat, adaptat a aquestes

Visió externa i global, necessària per entendre els canvis i descobrir les oportunitats que aquests comporten. Coneixements i translació en tècniques, mètodes i estratègies que es converteixen en solucions, des d'una postura objectiva, clara i participativa.

A Iberdac som conscients que cada vegada hi ha més alta exigència per part del client, amb una demanda d'equips més especialitzats i més preparats, capaços d'oferir un assessorament integral i un acompanyament en el desenvolupament i l'execució de l'estratègia. Això permet anar ajustant els procediments, anticipar tendències i resoldre problemes, aportant dinamisme, perquè el resultat previst, no sigui una sorpresa.

Creado por: Iberdac 09/07/2018 09:50:28
Iberdac
Find me on:

Topics: Creixement, Rendibilitat, Viabilitat, Consultoria de gestió empresarial

Suscríbete a nuestro blog

Rep les nostres blog

Nueva llamada a la acción

      Suscríbete a nuestra Newsletter para empresarios

      Subscriu-te a la nostra Newsletter per a empresaris