Profesionaliza, crece y mejora la rentabilidad de tu empresa

Professionalitza, creix i millora la rendibilitat de la teva empresa

Microeconomia per a petits empresaris

En la meva època d'estudiant d'EGB (sí, jo vaig fer l'Educació General Bàsica), quan el professor ens demanava que busquéssim informació sobre un tema, utilitzàvem l'enciclopèdia.

Doncs bé, quan anava a començar aquest article, vaig clicar el títol en l'enciclopèdia del moment, és a dir, Google, i em van aparèixer centenars d'articles que es referien a termes macroeconòmics, però res de termes microeconòmics.

La majoria de les notícies que ens arriben actualment són de Macroeconomia, ens refereixen a magnituds col·lectives o globals: producte interior brut, inflació, renda global, importacions o exportacions… però el que realment preocupa els petits empresaris és la Microeconomia, la que afecta activitats individuals, a la seva empresa.

Aquest article pretén que, com a empresaris, tingueu en compte quatre PRINCIPIS BÀSICS que has de conèixer i que són clau per al teu negoci:

Inversió: tot negoci requereix que s'emprin uns recursos inicials per a iniciar la seva activitat.

Amortització: cada bé que incorporem per a iniciar una activitat té una durada estimada, en anys o hores, i hem de tenir-lo molt present perquè és el valor que repercutirem al nostre negoci durant un exercici. Serà la despesa amortitzable.

Pressupost d'ingressos i despeses: establir, de manera mensual i per a tot un any, una previsió d'ingressos i despeses que tindrem. En aquest punt és on els meus clients em pregunten com farem una previsió d'ingressos?, doncs utilitzem dades objectives, i si …?, aquí ja comencem amb excuses i motius extraordinaris (és clar, fins que va arribar el COVID19. Aquí no hi havia cap previsió).

Despeses fixes i variables, en tot negoci és fonamental identificar-los, i més en aquest moment, ja que els primers s'hauran de suportar indistintament que el negoci estigui funcionant (lloguers, serveis professionals, primes d'assegurança, publicitat, despeses de personal…) i els segons van relacionats directament amb el negoci: més negoci més despeses, menys negoci menys despeses (compres, subcontractes, subministraments d'electricitat, gasoil, etc).

 

En una situació extraordinària com la que ens hem trobat, els ERTOS han ajudat, per exemple, al fet que les despeses de personal, que és una despesa fixa d'un negoci, es converteixin en una despesa variable, ja que no s'han suportat, si bé els ERTOS finalitzaran i els treballadors es tornaran a incorporar, encara que l'activitat no serà la mateixa.

 

El coneixement d'aquests quatre conceptes proporciona al petit empresari la visió real del que està passant en el seu negoci. I una gestió adequada d'ells per part de l'empresari, facilitaria la seva presa de decisions i, per tant, la gestió de la seva empresa d'una manera més eficaç.

Si vols rebre més novetats i consells de gestió, subscriu-te al nostre Blog! 
Creado por: Miguel Iglesias 07/07/2020 09:59:33

Topics: Consultoría de gestión empresarial, Pymes, gestiónempresarial, Rendibilitat, Consultoria de gestió empresarial

Suscríbete a nuestra Newsletter para empresarios

Subscriu-te a la nostra Newsletter per a empresaris