<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=950594492420889&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Profesionaliza, crece y mejora la rentabilidad de tu empresa

Professionalitza, creix i millora la rendibilitat de la teva empresa

Remuneració post-Covid: Més objectius, més resultats, més incentius

MÉS OBJECTIUS, MÉS RESULTATS, MÉS INCENTIUS

 

Citius, altius, fortius és el lema dels jocs olímpics de l'era moderna i que significa, “Més ràpid, Més alt, Més fort 

Des del punt de vista de la gestió de pimes, si hi ha alguna cosa que es pot agrair al Covid19 és que hagi visualitzat que l'empresa necessita i pot governar-se controlant els resultats més que controlant les tasques i la presència de les persones. També ha mostrat que les persones agraïm la possibilitat del teletreball, ben organitzat, alternant-ho amb la presencialitat.

És per això que, a partir d'ara, el lema de l'empresa hauria de ser: “Més objectius, Més resultats, Més incentius”

En realitat, això és una cosa que ja existia en algunes grans empreses però que s'ha democratitzat per la implantació de les telecomunicacions i informàtica i catalitzat per la pandèmia. Per a consolidar aquesta tendència i mantenir-se competitives, les empreses han d'estar orientades a objectius i mesurar clarament els resultats obtinguts i especialment pel que fa a la remuneració de les persones.

Estem d'acord que cada vegada més el factor humà, les persones, són claus per a desenvolupar l'activitat de l'empresa. Mantenir un bon clima laboral ens permet captar el personal qualificat i competent i fidelitzarlo en la mesura que sigui possible.

Fins avui, el factor primordial per a aconseguir un bon clima laboral consistia a tenir una bona valoració del personal el més objectiva possible i que traduís en una remuneració d'acord amb aquesta valoració. Ara que hem vist que és viable, cal afegir-li la jornada laboral flexible en qualsevol de les seves variants i les que estan per regular.

Això es tradueix a tenir clars els objectius globals de l'empresa i poder traduir-los a tots els llocs de treball, a tenir mètriques de manera ràpida i fiable i, per últim però no menys important, a tenir un sistema de remuneració per objectius per a el personal a tots els nivells.

Tenir un control sobre els resultats en lloc de sobre factors presencials ens permet combinar una remuneració variable respecte a objectius juntament amb una flexibilitat horària que la gent agraeix i valora molt positivament. Aquests dos ingredients són la base d'un bon clima laboral que retroalimenta la consecució dels objectius empresarials i l'adaptació a noves formes de negoci. El personal percep que se li valora de una manera més objectiva, té major flexibilitat per a combinar la vida personal i professional.

Qualsevol empresa pot (i deu) implantar un sistema per objectius, un control dels resultats i un programa d'incentius vinculat a aquests per a ser més ràpids, arribar més lluny, i ser més forts. És qüestió de buscar els recursos competents interns o externs per a posar-los en marxa.

¡Suscríbete a nuestro Blog para recibir más artículos como éste!

Creado por: Jose María Fita 01/09/2020 09:19:17
Jose María Fita
Find me on:

Suscríbete a nuestra Newsletter para empresarios

Subscriu-te a la nostra Newsletter per a empresaris