Profesionaliza, crece y mejora la rentabilidad de tu empresa

Professionalitza, creix i millora la rendibilitat de la teva empresa

Vull parlar amb el director del banc...

Un director d'una oficina bancària és responsable del funcionament eficient i rendible d'aquesta oficina. Això implica que és responsable de la gestió del personal de la pròpia oficina, del contacte amb el client, del seguiment de comptes, préstecs i altres serveis bancaris.

Jo recordo de petit, quan anava amb els meus pares al banc i ens atenia el Director de l'oficina, que si fa no fa era com si ens atengués un ‘semidios’. El que deia aquest senyor es feia i punt i l'opinió dels meus pares era la de la majoria de petits empresaris.

A partir de la crisi del 2008, es va produir un fet a destacar “el director d'una oficina havia de rotar”, no havia de generar llaços personals amb els clients. Tinguem en compte que les reclamacions davant el Banc d'Espanya s'han multiplicat per quatre del 2009 al 2017, ja no diguem el col·lapse en els tribunals que s'han provocat aquests últims anys.

Però per què no generar llaços amb els clients? Sembla una política absurda en qualsevol negoci. La raó, que es va imposar el tema econòmic sobre el personal. Hi havia estrictes objectius que complir i tot valia per a aconseguir-los.  I, quan va esclatar la crisi, el culpable era aquest director de l'oficina, el que ens havia assessorat personalment. Probablement, ell havia estat un mer canal, obligat a acatar ordres que nosaltres, els afectats, crèiem que podia haver-se negat a complir apel·lant a l'ètica.

I això ens porta a la situació d'avui dia, en la qual cada vegada que un petit empresari vol parlar amb el seu banc, té un problema:

- Quan ens podem reunir? És difícil quadrar agendes, però la resposta habitual és passa'm un email amb els documents i ja et contestaré.

- Com? Els contactes presencials s'estan limitant, ara pel COVID19, més encara. Es prioritzen els tràmits online i gairebé tot es fa per telèfon i videoconferència. Però tots sabem que uns certs temes s'han de tractar personalment, i més si estic sol·licitant un crèdit que pot significar el futur de la meva empresa.

- On? El primer que et diuen, vine a l'oficina i ho parlem. Jo he preguntat en més d'una ocasió al client, ¿Quantes vegades ha vingut el director de la teva oficina aquí? La contestació habitual ha estat negativa.

- Amb qui hem de parlar? Nosaltres volem parlar amb qui decideixi, però hem de passar primer pel Gestor d'empreses, que passarà al Director de l'oficina, i aquest al Director Territorial, i finalment, al totpoderós departament de “riscos”, que abans ni coneixíem i ara tots ens esmenten: “és que riscos ha de comprovar”.

Lluny de donar facilitats als empresaris, l'estratègia de la banca ha estat posar les majors traves possibles al seu negoci, cosa que des del punt de vista empresarial no podem entendre.

Haig de dir que existeixen entitats financeres que treballen bé, i m'alegro que continuïn existint, però semblen ser un reducte aïllat, com el llogaret de Asterix i Obelix dins de l'imperi romà, la gran banca.

Els bancs, en general. no pensen que les petites empreses no treballen igual que les grans empreses. Falten bancs més pròxims i que donin una resposta en un espai de temps normal, 2-3 dies, i no setmanes o mesos com ocorre habitualment. Bancs que entenguin la problemàtica dels petits empresaris i s'adaptin a les seves necessitats.

Si vols rebre més articles com aquest i altres novetats, subscriu-te al nostre Blog!

Creado por: Miguel Iglesias 14/09/2020 10:25:53

Topics: Creixement, Finançament, Consultoría de gestión empresarial, Pymes, Rendibilitat, Viabilitat

Suscríbete a nuestro blog

Rep les nostres blog

Nueva llamada a la acción

      Suscríbete a nuestra Newsletter para empresarios

      Subscriu-te a la nostra Newsletter per a empresaris